Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rezervacija

    polja sa oznakom * su obavezna!
     
Firma / Ime i prezime:*  
ID, PDV ili JMBG broj:*  
Adresa:    
Ulica i broj:*  
Mjesto:*  
Opština:*  
     
Unesite broj osoba, datum dolaska i duzinu trajanja boravka za koga se odnosi rezervacija:
Kontakti:
Telefon (fixni):*  
Telefon (mobitel):  
e-mail:*