Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

O Srebrenici

Kulturno-historijsko naslijeđe

Veliki broj srednjovjekovnih gradova i utvrda kao što su Srebrenik, Bedem, Klotjevac, Đurđevac, Šubin, Pribičevac, Kličevac, srednjovjekovne kovnice novca, mnogobrojne nekropole stećaka, zatim antički i srednjovjkovni rudarski kopovi srebra, te rimska naselja Domavia i Malvesiatium odslikavaju način života i bogatstvo ljudi koji su naseljavali ove krajeve tokom historije.

Veliki broj starih gradova i utvrda bili su u funkciji zaštite rudnog bogatstva. Uglavnom su građeni na teško pristupačnim uzvišenjima odakle se mogao kontrolisati širi prostor.

Stari grad Srebrenik je jedan od najsačuvanijih i najbolje lociranih starih gradova iz okoline Srebrenice. Smješten je neposredno na istočnom uzvišenju iznad Srebrenice. Potiče iz XII stoljeća, a arheološka istraživanja su pokazala da je više puta rušen i građen. Zadnji put grad je obnovljen po dolasku turske uprave za potrebe vojske i logistike. U 2006. godini stari grad Srebrenik je proglašen za nacionalni spomenik prve kategorije

 

Stari grad Klotjevac sagrađen je na litici rijeke Drine, a svojim izgledom pokazuje da je imao funkciju utvrde iz koje se kontrolisao prolaz kanjonom Drine. O njegovom nastanku nema pouzdanih podataka. Iako je izuzetno atraktivan, zbog nepristupačnosti terena do njega mogu doći samo najsmjeliji avanturisti.

Nekropole stećaka takođe zauzimaju značajno mjesto kulturno historijskog naslijeđa općine Srebrenica. Iz srednjeg vijeka je zaostalo 43 lokaliteta nekropola i pojedinačnih stećaka, koji su vrijedan turistički resurs.

 

 Religijski objekti

Heterogenost religijskih objekata i njihov historijski značaj na prostoru općine Srebrenica odražava postojanje i konfesionalno-vjersku strukturu stanovništva kroz stoljeća.

Katolička spomen kapela se nalazi u urbanoj zoni grada u naselju Klisa. Podignuta je početkom devedesetih godina na temelju crkve Svete Marije, koja datira iz XIV vijeka. Kapela ima višehistorijski značaj i mjesto je začetka Bosne srebrene.

Među najstarije znamenitosti općine Srebrenica, spada i Manastir Svete Trojice u selu Sase, koga je po predanju osnovao srpski car Uroš u periodu od 1355. do 1371. Godine.

Bijela ili Skender-begova džamija podignuta je po dalasku Turske vladavine na ove prostore. Zbog kulturnohistorijskog značaja i specifičnosti arhitekture bila je pod zaštitom države sve do 1995. godine kada je potpuno srušena. Džamija je obnovljena 2002. godine. U haremu džamije se nalazi mezarje koje je od izuzetne važnosti zbog ornamentike nadgrobnih spomenika koji potiču iz različitih vremenskih perioda.

Memorijalni centar Potočari-Srebrenica se nalazi pored puta Bratunac-Srebrenica, na udaljenosti 5 km od samog grada. Memorijalni centar, spomen obilježje i mezarje, otvorio je Bill Clinton, bivši američki predsjednik 20. septembra 2003. godine. Ono je simbol najvećeg zločina poslije Drugog svjetskog rata u Evropi, a treba poslužiti kao primjer stradanja nedužnih "da se ovakav zločin nikada i nikome više ne dogodi". Na ovom mjestu se na svaku godišnjicu (11. jula) održava koomemorativni skup i dženaza za nedužne žrtve genocida, na kome pored članova porodica prisustvuju najviši evropski i svjetski zvaničnici. Sastavni dio centra je i spomen soba u kojoj se nalaze fotografije i predmeti žrtava poginulih koje su posjedovali u trnutku smrti.

Izletište i šetalište "GUBER"

Nedaleko od Srebrenice na nadmorskoj visini od 560 m nalazi se najpoznatije srebreničko izletište ”Guber”. Staza koja vodi do izletišta prolazi kroz netaknuti prirodni krajolik koji je obrastao četinarskim i listopadnim šumama te daje posebne ambijentalne vrijednosti. Guber predstavlja omiljeno izletište kako srebrenčana tako i banjskih posjetilaca. Razlozi za posjetu ovom izletištu su višestruki, u dužini od 2,5 km netaknute prirode nalazi se nekoliko ljekovitih izvora.

Postanak mineralnih izvora kod Srebrenice, visokog kvaliteta, vezano je za specifičnu geološku građu i prisustvo značajne količine raznovrsnih minerala u zemljištu. Nastaju tako što oborinska voda ponire kroz brojne pukotine u kojima se skuplja i rastvara različite inerale, koji joj daju jedinstven minerološki sastav, a čija ljekovita svojstva prevazilaze najpoznatije ljekovite mineralne izvore evrope i svijeta.

Najznačajnija i najpoznatija je ljekovita voda Crni Guber. Pije se u prirodnom stanju i naučno je verifikovana u liječenju različitih bolesti. Izvire na 560 m n.v., a izdašnost izvora je 300 l/min sa konstantnom temperaturom od 12,4°C. Sadrži dvovalentno željezo, bakar, kobalt, nikl, mangan i dr. Liječi hipohromne anomalije, esencijalne hipohromne anomalije, manjak apetita, opštu slabost organizma, gubitak tjelesne težine, iznemoglost, umor, astenije, neurovegetativne smetnje, hronična oboljenja kože, reumatizam, multipla-sklerozu i dr. Za svakodnevno konzumiranje ljekovite vode Crnog Gubera potrebno se konsultovati sa ljekarima.

Jedan od najposjećenijih ljekovitih izvora je "Očna voda". Male je izdašnosti ali jake mineralizacije. Umivanjem pomaže kod svih oboljenja sluzokože očiju, posebno konjuktivitisa, a znatno poboljšava vid.

Voda "Ljepotica" posebno je omiljena kod ženskih osoba, jer umivanjem uljepšava ten i kožu lica, a spiranjem i potapanjem pomaže u liječenju svih vrsta kožnih oboljenja.

"Mali Guber" sadrži dva puta više željeza od Crnog Gubera, te veće količine kalcija i magnezija, ali je manje izdašnosti. Zbog velike mineralizacije koristi se samo za posebna oboljenja.

"Sinusna voda" umanjuje i ublažava upale i bolove sinusa, a primjenjuje se ušmrkivanjem. Kontinuiranim konzumiranjem sinusne vode moguće je potpuno neutralizirati bolove sinusa.